صفحه ها
دسته
وبــلاگهام در بلاگــفا
لیــنک ویژه دانلود موسـقی
دست نوشته های تنهایی من
لینکهای دوستان
ترفند
دلتنگی من غم تنهایی
قالب های بلاگفا
عکسها
موسقی
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 288702
تعداد نوشته ها : 205
تعداد نظرات : 62
Rss
طراح قالب
 پرواز پروانه در وبلاگ :   پروانه ای که در فضای  وبلاگتون به پرواز درمیاد . امیدوارم خوشتون بیاد برای استفاده کد را کپی کنید و در قسمت ویرایش قالب بین تگهای  Body و یا در انتهای قالب بگذارید |<!-- Begin codbaran.blogfa.com . Code --><center><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=windows-1256"><meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"><meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 6.0"><meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"><title></title></head><body><p><script language="JavaScript1.2">//specify path to cursor imagevar cursorpath="http://files.myopera.com/minos.blog/java/minos.gif"if (document.layers){document.write("<LAYER NAME='PoInTeRs' LEFT=800 TOP=10><imgsrc='"+cursorpath+"' width=17 height=22></LAYER>")}else if (document.all){document.write("<div id='pOiNtErS'style='position:absolute;top:10px;left:10px;width:17px;height:22px;z-index:50'><imgsrc='"+cursorpath+"' width=40 height=40></div>")}count=-1; move=1;function Curve(){abc=new Array(0,1,1,1,2,3,4,0,6,-1,-1,-1,-2,-3,-4,0,-6)for (i=0; i < abc.length; i++){var C=Math.round(Math.random()*[i])}howbend=abc[C];setTimeout('Curve()',1900);return howbend;}ypos=100;xpos=100;degree = 600;function MoveRandom(){PathBend=degree+=howbend;//ok!y = 4*Math.sin(PathBend*Math.PI/180);x = 6*Math.cos(PathBend*Math.PI/180);if (document.layers){ypos+=y;xpos+=x;document.PoInTeRs.top=ypos+window.pageYOffset;document.PoInTeRs.left=xpos+window.pageXOffset;}else if (document.all){ypos+=y;xpos+=x;document.all.pOiNtErS.style.top=ypos+document.body.scrollTop;document.all.pOiNtErS.style.left=xpos+document.body.scrollLeft;}T=setTimeout('MoveRandom()',50);}function edges(){if (document.layers){if (document.PoInTeRs.left >=window.innerWidth-40+window.pageXOffset)degree=Math.round(Math.random()*45+157.5);if (document.PoInTeRs.top >=window.innerHeight-30+window.pageYOffset)degree=Math.round(Math.random()*45-112.5);if (document.PoInTeRs.top <= 2+window.pageYOffset) degree =Math.round(Math.random()*45+67.5);//OK!if (document.PoInTeRs.left <= 2+window.pageXOffset) degree =Math.round(Math.random()*45-22.5);//OK!}else if (document.all){if (document.all.pOiNtErS.style.pixelLeft >=document.body.offsetWidth-45+document.body.scrollLeft)degree=Math.round(Math.random()*45+157.5);if (document.all.pOiNtErS.style.pixelTop >=document.body.offsetHeight-35+document.body.scrollTop)degree=Math.round(Math.random()*45-112.5);if (document.all.pOiNtErS.style.pixelTop <=2+document.body.scrollTop) degree =Math.round(Math.random()*45+67.5);//OK!if (document.all.pOiNtErS.style.pixelLeft <=2+document.body.scrollLeft) degree =Math.round(Math.random()*45-22.5);//OK!}setTimeout('edges()',100);}function starteffect(){Curve();MoveRandom();// onUnload="opener.gO()"edges();}if (document.all||document.layers)window.onload=starteffect</script></p></body></html><center><br><a href="http://www.codbaran.blogfa.com/">قالب و کدهای جاوا</a>|<!-- End codbaran.blogfa.com . code --> ></body></html></body></html></body></html></body></html>
پنج شنبه جهاردهم 3 1388
X