صفحه ها
دسته
وبــلاگهام در بلاگــفا
لیــنک ویژه دانلود موسـقی
دست نوشته های تنهایی من
لینکهای دوستان
ترفند
دلتنگی من غم تنهایی
قالب های بلاگفا
عکسها
موسقی
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 288706
تعداد نوشته ها : 205
تعداد نظرات : 62
Rss
طراح قالب

کد منوی که با رفتن اشاره گر موس بر روی آن زیر مجموعه هاش آمده _ جالب و زیبا برای دوستان

کد را کپی کرده و در ویرایش قالب خود بین تگ بادی ها یا در انتهای کد ها بگذارید


 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Original:  Randy Bennett (
rbennett@thezone.net) -->
<!-- Web Site: 
http://home.thezone.net/~rbennett/sitemap.htm -->

<!-- Begin
function setVariables() {
if (navigator.appName == "Netscape") {
v = ".top=";
h = ".left=";
dS = "document.";
sD = "";
y = "window.pageYOffset";
x = "window.pageXOffset";
iW = "window.innerWidth";
iH = "window.innerHeight";
}

else {
h = ".pixelLeft=";
v = ".pixelTop=";
dS = "";
sD = ".style";
y = "document.body.scrollTop";
x = "document.body.scrollLeft";
iW = "document.body.clientWidth";
iH = "document.body.clientHeight";
}
xyz = 500;
innerX = eval(iW) - 115;
innerY = eval(iH) - 110;
object = "logo";
checkLocationA();
}
movex = 0;
movey = 0;
xdiff = 0;
ydiff = 0;
ystart = 0;
xstart = 0;

function checkLocation() {
yy = eval(y);
xx = eval(x);
ydiff = ystart - yy;
xdiff = xstart - xx;
if ((ydiff < (-1)) || (ydiff > (1))) movey = Math.round(ydiff / 10), ystart -= movey;
if ((xdiff < (-1)) || (xdiff > (1))) movex = Math.round(xdiff / 10), xstart -= movex;
eval(dS + object + sD + v + (ystart + innerY));
eval(dS + object + sD + h + (xstart + innerX));
setTimeout("checkLocation()", 10);
}

function checkLocationA() {
ystart = eval(y);
xstart=eval(x);
}

function switchLogo(abc) {
if (abc == "menu") {
eval(dS + object + sD + v + 0);
eval(dS + object + sD + h + (-200));
object = abc;
}
else xyz = setTimeout("delayLogo()", 2000)
}

function delayLogo() {
eval(dS + object + sD + v + 0);
eval(dS + object + sD + h + (-200));
object = 'logo';
}
//  End -->
</script>
</HEAD>

<!-- CONTINUE  -->
<BODY OnLoad="setVariables();checkLocation()">

<!-- STEP THREE: Copy this code into the BODY of your HTML document  -->

<div id="logo" style="position:absolute; visibility:show; left:0px; top:-200px; z-index:2">
<table border=0 cellspacing=10 cellpadding=0 width=100><tr><td><center><br><br><br>
<A href="javascript:void(0)"; onmouseover="switchLogo('menu')">

برتریــنها

</A></center></td></tr></table></div>
<div id="menu" style="position:absolute; visibility:show; left:0px; top:-200px; z-index:2">
<table border=0 cellspacing=10 cellpadding=0 width=100><tr><td><center>

<a href="http://www.codbaran.blogfa.com"; onmouseover="clearTimeout(xyz)"; onmouseout="switchLogo('logo')">بهترین قالبها</a>

</center></td></tr><tr><td><center>

<a href="http://www.codbaran.blogfa.com"; onmouseover="clearTimeout(xyz)"; onmouseout="switchLogo('logo')">بهترین کدهای جاوا</a>

</center></td></tr><tr><td><center>

<a href="http://www.mchlove.blogfa.com"; onmouseover="clearTimeout(xyz)"; onmouseout="switchLogo('logo')">دنیای مجازی عاشقان</a>

</center></td></tr></table></div>
<!-- END Script Size:  3.24 KB -->


يکشنبه هفدهم 3 1388
X